Chính sách bảo mật

Tư vấn: 0702.847.632ㅤ| ☎ Bảo hành: (028).6256.1108 media.gintell@gmail.com

Policy

Home / Policy

Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Gintell.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Gintell.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Gintell.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Award
Payment

Payment

Follow us

Facebook

Youtube

Instagram

Zalo

Subscribe
Subscribe to our newsletter to stay informed about new products and discounts.
Gintell group
© 2020 Copyright GINTELL - Designed by Vietwave